Aktualności

Konferencja “Andrzej Bobola… święty”

Ojcowie jezuici zapraszają na konferencję “Andrzej Bobola…święty”, która odbędzie się 15 maja 2023 r.

w Auli Wielkiej Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 61.

W programie:

9.00 – Msza w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie (przewodniczy o. Zbigniew Leczkowski SJ – Prowincjał jezuitów )

10.00 – Życie i działalność św. Andrzeja Boboli – prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

Andrzej Bobola, Patron na trudne czasy – ks. prof. KUL, dr hab. Sławomir Pawłowski SAC

Andrzej Bobola, Patron jedności – o. dr Aleksander Jacyniak SJ

Czy Święty może się upominać o swoją cześć? Próba teologicznej interpretacji wydarzeń ze Strachociny

związanych z kultem św. Andrzeja Boboli – o. dr Janusz Pyda OP

Kontekstualny wymiar wybranych pieśni religijnych, dedykowanych św. Andrzejowi Boboli na przełomie XIX i XX wieku

w nawiązaniu do współczesności – o. dr Rafał Kobyliński SJ