Artykuły

AKTUALNOŚĆ DUCHOWOŚCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W KONTEKŚCIE ENCYKLIKI PIUSA XII INVICTI ATHLETAE CHRISTI – Ks. bp prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

Wstęp

Ks. bp prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

Tak sformułowany temat jest nośnikiem problemu, którego głębia i zakres zawiera się w pojęciu aktualność. To słowo w swej warstwie znaczeniowej ma podwójny charakter. Z jednej strony wskazuje na coś, co jest bazą, podstawą, a z drugiej sugeruje wartość, czyli podkreśla wzorczość tej podstawy dla innych. W kontekście takiego znaczenia pojęcia aktualność refleksja nie może nie pójść najpierw w stronę odsłonięcia natury duchowości św. Andrzeja Boboli, a następnie ukazania jej znaczenia dla współczesnego pokolenia ludzi. Uszczegóławiając tak określone założenia, tok powyższej refleksji musi rozpocząć się od odsłonięcia znamion duchowości Andrzeja Boboli, dziś Świętego. W duchowości tego Świętego można dostrzec trzy szczególne cechy, które wyróżniają, można by tak powiedzieć, jego styl bycia spośród innych. Należą do nich bezgraniczna wierność kapłańskiemu powołaniu, żarliwość apostolska o zbawienie wiernych i misyjna otwartość. Ta część refleksji, określona mianem natury duchowości św. Andrzeja Boboli, stanowić będzie treść pierwszej części przedłożenia.
Ustalenie natury duchowości Andrzeja Boboli, a przede wszystkim uwypuklenie jej istotnych elementów, umożliwia z kolei zaprezentowanie jej znaczenia dla współczesnego pokolenia ludzi. Wartość jego duchowości ujawnia się głównie w tym, co wyróżniało jego styl bycia. Inaczej mówiąc, On stanowi dla współczesnych, a przede wszystkim jego duchowość, bodziec do podejmowania konkretnych działań, które zapewnią osobom i wspólnotom społecznym – rozwój i stabilność. A zatem aktualność życia duchowego św. Andrzeja Boboli dla współczesnego pokolenia ludzi zaznaczy się w pierwszym rzędzie w uznaniu przez nich Chrystusa za Pana ich życia, w ofiarnym dawaniu o Nim świadectwa słowem i czynem i w zaangażowaniu ekumenicznym, co wchodzić będzie w zakres treści drugiej części przedłożenia.

Pobierz całość