Aktualności

Biuletyn Sanktuarium św. Andrzeja Boboli 1/2021

Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Przed odejściem do Domu Ojca obiecał, że nie zostawi nas sierotami i ofiarował Janowi, Apostołom i całej ludzkiej wspólnocie Maryję jako Matkę. W centrum tej wspólnoty, podobnie jak i w rodzinie Maryi i Józefa, którego papież Franciszek ogłosił patronem roku 2021, znajduje się Jezus, promieniująca na cały świat Miłość. Podczas Tygodnia Jedności Chrześcijan biskup Jerzy Samiec porównał Kościół do orkiestry, w której różne instrumenty współbrzmią, tworząc niepowtarzalną muzykę pod dyrekcją Niebiańskiego Autora i Dyrygenta: „Każdy z nas otrzymał właściwe nuty. Mamy inne – różne, właściwe dla nas instrumenty. Mamy też jednego dyrygenta, tylko czy chcemy grać?”.
Papież Franciszek idzie dalej, zachęcając nas do przekraczania postawy chrześcijańskiego ekumenizmu poprzez budowanie braterstwa ze wszystkim ludźmi, dziećmi jednego Boga. To droga Krzyża, ale i droga Światła, którą przeżywamy wraz z Jezusem Zmartwychwstałym.

W numerze m.in. Potrzebna ekumeniczna wiosna, Pożegnania i wspomnienia, Nie zostawię was sierotami.