Księga intencji

Błagam

Święty Andrzeju, błagam, wspomagaj mnie w modlitwie o zbawienie zmarłej żony Mirosławy. Módl się ze mną Panie, o łaski dla moich synów MAKSYMILIANA I RAFAŁA i ich rodzin. Błagam Boże Wszechmogący o pomoc, wszelką pomoc w nauce dla moich wnucząt Szymona, Mateusza, Kasi, Zuzi. Św. Andrzeju błagam, módl się za nami. Wypraszaj dla nas łaski. Wypraszaj Pańskie miłosierdzie.