Księga intencji

Błaganie o modlitwę

Błagam o modlitwę o łaskę nawrócenia i powrót do Boga i do rodziny syna i synowej, o światło Ducha Świętego dla nich, o ich głęboką przemianę wewnętrzną oraz o potomstwo dla nich.