Księga intencji

Błaganie o modlitwę

Błagam o modlitwę w intencji mojego syna i synowej o łaskę nawrócenia dla nich, o przemianę myślenia, o światło i dary Ducha Świętego dla nich, o powrót do Boga i rodziny,