Księga intencji

Błaganie o pomoc

Święty Andrzeju Bobolo, Wielki Męczenniku, Obrońco i Patronie, Twej opiece powierzam siebie, moich rodziców i kierownika duchowego. Ratuj moją wiarę, duszę, umysł i ciało, gnębione liczymy pokusami, złymi skłonnościami i myślami. Uproś mi całkowite i trwałe uwolnienie od wszelkich zniewoleń duszy, umysłu i ciała, zwłaszcza od wszelkich nieuporządkowanych uczuć i skłonności. Wspieraj mnie w czasie egzaminów i innych wyzwań; ucz mnie stawiać czoła wszelkim trudom na Twój wzór, przy pomocy ufnej modlitwy i nieugiętej woli. Pomóż mi się całkowicie zmienić na dobre, wyrzec się wszelkiego zła i zepsucia, dążąc wytrwale do tego, co w górze, i wesprzyj mnie, bym już nie powracał do dawnych błędów, grzechów i nałogów.
Kacper