Księga intencji

Błogosławieństwo rodziny

Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, o wsparcie duchowe i w sprawach doczesnych. O zdrowie ciała i ducha, pomoc z nieba w
utrzymaniu, wychowaniu dzieci i wypełnienia powołania w małżeństwie, jako rodzina i w świętości .
Bóg zapłać!