Księga intencji

Boża moc Świętego Andrzeja Boboli

Proszę ciebie, Święty Andrzeju i przez ręce Maryi i z woli Bożej Ojca Niebieskiego Jahwe i naszego Pana Zbawiciela Świata Jezusa Chrystusa i mocy Ducha Świętego o uwolnienie od alkoholu i demonów mojego syna Jarosława, żeby dostąpił Miłosierdzia Bożego i wrócił na łono Kościoła katolickiego, przyjął spowiedź świętą i przyjął Pana Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Zatroskany ojciec Wiesław.