Księga intencji

Cud uzdrowienia

Proszę o łaskę uzdrowienia dla Kasi z ciężkiej choroby płuc i nawrócenia.