Księga intencji

Dziękujemy za szczególną opiekę

Dziękujemy Ci, Patronie naszej Ojczyzny za Twą szczególną opiekę i wstawiennictwo nad naszym narodem i rodzinami. A dziś szczególnie prosimy o powstrzymanie tej strasznej zarazy…dla chorych o cud uzdrowienia (zgodnie z wolą Bożą), a dla zmarłych o radość wieczną z Trójjedynym Bogiem, Maryją i Świętymi. A dla nas –  o głębię wiary,ufność i nadzieję.