Aktualności

Historia powstania Stowarzyszenia Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli – Bernard Gonska SJ

 

   

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu św. Andrzeja Boboli założyli Maria Hrynyk i pierwsi pielgrzymi po II wojnie światowej, którzy udali się do Janowa Poleskiego

w 1990 i 1991 r., miejsca kaźni Męczennika. W porozumieniu z o. prowincjałem Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego o. Florianem Pełką SJ

oraz ówczesnym proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie o. Mirosławem Paciuszkiewiczem SJ, SKKAB powstał w Warszawie w 1992 roku,

a wpisany został do rejestru stowarzyszeń 17.11.2003 roku, uzyskując tym samym osobowość prawną, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie.

Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultu św. Andrzeja Boboli we wszystkich możliwych przejawach duchowych i materialnych. W działalności tej SKKAB kieruje się

chrześcijańskim i ekumenicznym pojmowaniem kultu świętych, służącym powiększaniu chwały Bożej i uświęceniu wiernych.

Zarząd Główny SKKAB-u znajduje się w Warszawie, a Oddziały SKKAB-u, m.in. w Gdańsku, Strachocinie i Szczecinie.

Prezesem Zarządu Głównego SKKAB-u w Warszawie od 1997 roku do 10 kwietnia 2010 roku była dr inż. Teresa Walewska-Przyjałkowska, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Po jej tragicznej śmierci należało złożyć ponowny wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę w składzie Zarządu. Stosowna zmiana nastąpiła 14 grudnia 2019 r.

Aktualnie prezesem Zarządu Głównego SKKAB-u jest Ewa Maria Twarowska.

17 maja 1992 r, dekretem Stolicy Apostolskiej z 14 kwietnia 1992 roku, św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem Metropolii Warszawskiej.

W Szczecinie przy Parafii Św. Andrzeja Boboli powstał 16 listopada 2002 roku Oddział SKKAB-u. Założycielami byli Halina Bonik z Warszawy oraz o. Mieczysław Sołowiej SJ.

Obecnie prezesem Oddziału jest Krystyna Kazek, a asystentem kościelnym o. Bernard Gonska SJ.

Oddział SKKAB-u przy naszej parafii gromadzi się każdego 16. dnia miesiąca na nabożeństwie ku czci św. Andrzeja Boboli o godz. 17.30 (w dni powszednie), a w niedziele o godz. 16.30.

Następnie o godz. 18.00 (w dni powszednie), a w niedziele o godz. 17.00 odprawiana jest Msza św. w intencji Ojczyzny, Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,

Ojca Świętego i polskich rodzin. Po Mszy Św. oddajemy cześć relikwiom Świętego, a członkowie i sympatycy SKKAB-u gromadzą się na comiesięcznym spotkaniu w Sali O. Wasilewskiego.

Obecnie Oddział SKKAB-u w Szczecinie tworzy 40 osób, nie licząc wielu sympatyków.

Przed nabożeństwem jest możliwość składania na kartkach próśb i podziękowań za wstawiennictwem naszego Patrona, które są odczytywane podczas nabożeństwa.

Istnieje możliwość złożenia intencji drogą elektroniczną, wchodząc na adres e-mailowy naszej parafii.

Od 2010 roku dokumentowane są wszystkie intencje. Do 16 listopada 2021 roku wpłynęło 2977 próśb i 483 podziękowań. Ponadto zbierane są świadectwa dotyczące

wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Do tej pory wpłynęło ich 7, z czego dwa przypadki zostały udokumentowane dokumentacją medyczną.

Cele statutowe

– krzewienie kultu św. Andrzeja Boboli w Polsce i za granicą,

– modlitwa o Jego opiekę nad Polską i o jedność chrześcijan,

– organizacja pielgrzymek do miejsc związanych z życiem Patrona Polski (Wilno, Janów Poleski, miejsca działalności Świętego na terenie Białorusi, Litwy i Polski),

– wydawanie publikacji naukowych i popularnych o Świętym,

– organizowanie sympozjów naukowych,

– organizowanie wystaw o świętym, fundowanie tablic pamiątkowych, wspieranie odzyskiwanych kościołów na Białorusi, pomoc materialna Polakom na Białorusi,

– tworzenie Oddziałów SKKAB-u w Polsce i za granicą.

16 listopada 2021 roku Oddział SKKAB-u w szczecińskim sanktuarium obchodził 19. rocznicę swego powstania.

 

Z tej okazji została odprawiona Msza Św. dziękczynna, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla członków SKKAB-u w szerzeniu kultu swego Patrona i Patrona Polski.

Po Mszy Św. członkowie i sympatycy SKKAB-u zgromadzili się przy wspólnym stole, aby świętować kolejną rocznicę powstania i działalności stowarzyszenia.

Nie mogło oczywiście zabraknąć urodzinowego tortu.