Księga intencji

W intencji nawrócenia

Święty Andrzeju Bobolo, przez twoje wstawiennictwo  proszę o nawrócenie mojego męża Andrzeja, który kroczy na drodze ciemności, żyje wbrew Dekalogowi. Proszę o jego uzdrowienie oraz o moje uzdrowienie. Modlę się za naszą ojczyznę, modle się też, abyś Ty, Święty Andrzeju Bobolo,  patronie Polski został ogłoszony głównym patronem Polski, a Maryja Królowa naszego narodu i Królowa Pokoju opiekowała się naszym narodem.