Księga intencji

Intencja

Proszę o zdrowie, żebym mógł normalnie wychować moje dzieci, żebym mógł być dla nich takim ojcem, którego ja nie miałem. Żebym mógł być oparciem dla żony, służyć Panu Bogu i innym ludziom.