Księga intencji

Intencja

Święty Andrzeju Bobolo, przez Twoje święte wstawiennictwo pragnę prosić Cię, abyś mi podpowiadał, o jakie łaski mam prosić naszego Ojca Niebieskiego. Proszę pomóż mi poznać Jego plany i pragnienia wobec mnie i rozeznać Jego świętą wolę. Ponadto pragnę podziękować ci za pomoc w znalezieniu mojej dotychczasowej pracy.