Księga intencji

Intencja

Proszę Cię, Boże, przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli, o uwolnienie i nawrócenie Oliwii, o otwartość jej serca na Boże Łaski.