Księga intencji

Intencja

O dotknięcie łaską i otworzenie Huberta i Mateusza na życie zanurzone w rzeczywistości, w której Bóg jest blisko,  jest na pierwszym miejscu.
Aby cała rodzina otworzyła się na Bożą obecność i działanie.