Księga intencji

Intencja Barbary

Szczęść Boże, zwracam się, błagając przez ręce Św Andrzeja Boboli, o ochronę Polski i całego świata przed koronawirusem. Niech lekcja którą teraz odrabiamy, przyczyni do szacunku do Pana Boga, życzliwości do człowieka, poszanowania dla życia, empatii i właściwych decyzji rządów i  przywódców na całym świecie. Błagam o nawrócenie dla mojego męża Andrzeja, zięcia Mateusza, proszę o oddanie się całkowite Marty Panu Bogu, o opiekę nad wnukami. Św Andrzeju Bobolo, patronie Polski, czuwaj nad nami. Bóg zapłać, Barbara