Księga intencji

Intencja o nawrócenie oraz o przemianę serca i życia

Święty Andrzeju Bobolo, proszę Cię z całego serca o Twoją pomoc i wstawiennictwo. Proszę o łaskę uzdrowienia wszystkich zranień oraz o uwolnienie Piotra od wszystkich nałogów i zniewoleń.