Księga intencji

Intencja wycieńczonej studentki

Bardzo proszę o modlitwę o uwolnienie od plagi pluskiew mojego domu i domu mojej przyjaciółki. Jesteśmy wycieńczone psychicznie i nie mamy już nadziei, że to się skończy.