Księga intencji

Intencje

Aby Świat zjednoczył się w wierze
Aby zatryumfowało Niepokalane Serce Maryi Królowej Świata
Aby wraz z Niepokalanym Sercem
Syna Jezusa Chrystusa
Zanurzyli Świat Cały
Aby czystym się stał na powtórne
Przyjście
Aby zaprowadzić Wszystkich
Przed Tron Taty

Abyśmy zaśpiewali

Alleluja
Alleluja
Alleluja

Amen

Graża