Aktualności

JESTEM ŚWIADKIEM OBJAWIEŃ BOBOLI – ks. Józef Niżnik

 

 

 

 

Ksiądz prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie

przedstawił obszerne świadectwo w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Lublinie

z okazji Sympozjum naukowego  Święty Andrzej Bobola a tożsamość narodowa Polaków,

które odbyło się w dniach 5-6 listopada 2021 w  Lublinie.  Wystąpienie pobierz TUTAJ