Aktualności

Kaplica św. Andrzeja Boboli SJ w Starej Wsi k/Brzozowa – najstarsze miejsce poświęcone kultowi Patrona Polski

W ostatnich latach Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie przyciąga coraz liczniej czcicieli Męczennika, dokąd pielgrzymują tysiące ludzi.

Udając się ze Strachociny w kierunku północnym, w odległości 20 kilometrów, znajduje się kolejne miejsce kultu św. Andrzeja.

Jest to bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi.

                       

Od 1821 roku do chwili obecnej Starowiejskiej Matce Miłosierdzia służą jezuici, którzy już w 1910 roku, przebudowali dawny skarbiec pauliński na kaplicę Męczennika.

Dekorację stiukową kaplicy wykonał sztukator Stanisław Piątkiewicz. Na ścianie ołtarzowej przedstawiony został św. Andrzej, któremu ukazał się Chrystus z krzyżem,

na obłoku i w otoczeniu aniołów. Pozostałe sceny przedstawiają św. Andrzeja Bobolę męczonego przez Kozaków oraz wizerunek Świętego w otoczeniu aniołów

z symbolami męczeństwa i herbami Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Bobolów – Leliwa.

                                         

Święty Andrzej został pojmany przez Kozaków na drodze z Peredyla do Mohilna. Przywiązany do koni został zaciągnięty do Janowa Poleskiego,

gdzie poddany okrutnym torturom oddał ducha Bogu dnia 16 maja 1657 roku.

Warto przypomnieć tradycję, według której w 1834 roku o. Józefowi Sacherowi SJ mieli się w Starej Wsi ukazać bł. Andrzej Bobola razem ze św. Ignacym Loyolą

i przynieść mu łaskę uzdrowienia. Miejsce to zostało upamiętnione tablicą umieszczoną w budynku klasztoru, na ścianie naprzeciw drzwi

prowadzących do kaplicy św. Stanisława Kostki.

                       

W Polsce jest wiele kościołów i kaplic pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, jednak kaplica starowiejska jest wyjątkowa ze względu na swoją historię i piękno.

W 2020 roku kaplica została w całości wyremontowana i odzyskała pierwotny blask. Umieszczone w niej relikwie Patrona Polski sprawiają,

że jest to szczególne miejsce modlitwy. W każdą środę licznie gromadzą się w kaplicy wierni i uczestniczą w całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Starowiejscy jezuici zapraszają wszystkich pielgrzymów i czcicieli św. Andrzeja Boboli do Starej Wsi, miejsca tak ważnego dla kultu Patrona Polski.

Foto: Grzegorz Sochacki SJ