Księga intencji

Modlitwa o pokój i wiarę

Święty Andrzeju Bobolo, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, któryś mimo najokrutniejszych cierpień i katuszy nie wyrzekł się prawdziwej wiary w Jezusa i Kościół, proszę Cię o uratowanie i umocnienie mojej wiary, poddawanej nieustannej próbie przez napastliwe dręczenia złego. Proszę o uzdrowienie mego umysłu, uwolnienie od złych wspomnień, od powracania do dawnych spraw i myśli, poszukiwania zła i grzechu w sobie i wokół siebie. Proszę Cię o ducha pokory, skruchy i posłuszeństwa, o czystość, bojaźń Bożą, o wiarę w dobroć i miłosierdzie Boga Trójjedynego. Proszę o pokój serca i umysłu. Pomóż mi rozeznać, co jest dobre, a co złe, co moje, a co – złego. Błagam również za Twym potężnym wstawiennictwem o nawrócenie dla mojej całej rodziny, szczególnie Taty i rodziny Ch., aby przystąpili do Sakramentów Świętych i powrócili do relacji z Panem Bogiem.