Księga intencji

Modlitwa o pomoc dla Piotra

Panie Jezu, proszę, żeby Piotr w dniu 29 grudnia miał przyznaną przez lekarza rentę z ZUS na komisji lekarskiej, żeby lekarz był miły dla Piotra i przyznał mu rentę.