Aktualności

MODLITWA O POMOC W TRUDNYCH CZASACH

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!
Wzywamy Cię w ufnej modlitwie jako Patrona trudnych czasów.
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością
umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.
Amen.