Księga intencji

Modlitwa o sakramenty

Bardzo proszę o modlitwę w intencji sakramentu pokuty i eucharystii dla mnie i Pawła, a take jak najszybszego uregulowania naszych spraw dotyczących planowanego sakramentu małżeństwa.