Księga intencji

Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie

Proszę o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie drzewa genealogicznego od skutków i kosekwencji grzechu w naszych rodzinach.