Księga intencji

Modlitwa o uzdrowienie

Módlmy się w  intencji Łukasza o łaskę uzdrowienia z depresji i nawrócenie.