Księga intencji

Modlitwa w intencji pokoju na ziemiach wschodnich Europy i całego świata

Święty Andrzeju Bobolo, za Twoim wstawiennictwem proszę Dobrego i Łaskawego Boga, by mimo naszych zaniechań i grzesznej ludzkiej natury, wysłuchał błagalnych modlitw ludzi z całego świata, którzy proszą o pokój na Ukrainie. Szczególnie niech modlitwy te przyniosą ulgę dla narodu ukraińskiego i wiarę, że dobro zwycięży. Dodatkowo niech przez przez Twoje wstawiennictwo Święty Andrzeju Bobolo, zstąpi Światło Ducha Świętego na naród białoruski i rosyjski oraz osoby nimi kierujące, by pomogły oświetlić mrok wojny, światłem pokoju, które niesie Jezus Chrystus. Mariusz