Księga intencji

Modlitwa w sprawach dzieci

Św. Andrzeju Bobolo, zwracam się do Ciebie z pisemną intencją pierwszy raz. Proszę Cię bardzo, pomóż mi w tych trudnych sprawach moich dzieci. Bardzo proszę. Wiem że sama trochę przyczyniam się do tych czasem bardzo bolesnych chwil. Pomóż mi św. Andrzeju, bo bardzo ciężko. Błagam za całą moją rodzinę o rozwiązanie wszystkich tych trudnych spraw, za ojczyznę, za Ukrainę, Rosję, o pokój na całym świecie. Proszę o łaski dla uprowadzonych dzieci z Ukrainy, dla wszystkich cierpiących konających, o życie wieczne dla wszystkich dusz proszę o łaski dla wszystkich za których się modlę. Proszę o dar godnej śmierci i życia wiecznego.