Księga intencji

Modlitwa za Ojczyznę

Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli modlę się za moją ukochaną Ojczyznę, pokój w sercach wszystkich rządzących w naszej Ojczyźnie. Helena