Księga intencji

O dar uzdrowienia

Bardzo proszę o modlitwę za ciężko chorego Jarka, czciciela św. Andrzeja, o cud uzdrowienia z covida i raka.