Księga intencji

O dobrą pracę i rentę dla Piotra

Panie Jezu, proszę żeby decyzja z ZUS była pomyślna dla Piotra żeby Piotr miał przyznaną przez lekarza rentę, żeby Piotr znalazł dobrą pracę i otrzymał pomoc finansową.