Księga intencji

O Łaski, pomoc i błogosławieństwo dla rodziny

Święty Andrzeju Bobolo, błagam, codziennie odmawiając różaniec, o zbawienie moich zmarłych: żony Mirosławy, rodziców jej i moich, dziadków wszystkich, siostry Marysi i szwagra Franciszka. Św. Andrzeju, codziennie proszę też z różańcem i innymi modlitwami Ciebie, św. Józefa, ojca Pio, św. Ritę, św. Faustynę o łaski zgodne z wolą Pana dla synów Maksymiliana, Rafała, obydwu Agnieszek- synowych oraz wnucząt Szymona, Mateusza, Kasi, Zuzi. Błagam, aby Bóg Wszechmogący udzielał im zawsze łaski nawracania i ewangelizacji, zdrowia, pomocy i łask w pracy, w nauce, zawsze w dobrych wyborach. Błagam ,by Bóg Miłosierny pomagał we wszystkich ich zamiarach, pracach i dążeniach. Błagam, by prowadził całą moją rodzinę i mnie do zbawienia. Święty Andrzeju Bobolo – proszę módl się ze mną za nami. Wypraszaj dla nas wszelkie łaski. Błagam. Ufam, że moje prośby dotrą do Ciebie św. Andrzeju, ufam ze wspomożesz moją modlitwę i gorącą prośbę do Boga Wszechmogącego i Trójjedynego.