Księga intencji

O łaski zdrowia i wszelką pomoc dla naszej rodziny, rodzin moich synów

Błagam św. Andrzeja Bobolę, wszystkich moich patronów i opiekunów, Matkę Najświętsza oraz św. Józefa o pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów, o nawracanie się, o miłość i radość, o dostatek, o zdrowie, o pomoc w pracy i radość z niej, o  pomoc w nauce I błagam o super oceny i bardzo dobre świadectwa. Błagam też o modlitwę i zbawienie tych co już odeszli, o zbawienie mojej żony Mirosławy, jej i moich rodziców. Błagam o wszelkie łaski dla wnucząt Szymona, Mateusza, Kasi, Zuzi. Błagam Boga Wszechmogącego o pomoc w szkołach. Błagam o łaski w wszelką pomoc dla synów Maksymiliana, Rafała I dla synowych obydwu Agnieszek. Boże Miłosierny bądź dla nas łaskawy I miłosierny. Prowadź nas do zbawienia, obdarzaj swoimi łaskami. UFAM, ŻE NAM POMOZESZ , ŻE WSPOMOŻESZ , ŻE WYSŁUCHASZ CODZIENNYCH CICHYCH MOICH BŁAGAŃ I PRÓŚB.