Księga intencji

O męstwo, uzdrowienie psychiczne i duchowe

O męstwo, uzdrowienie psychiczne i duchowe i łaskę zwrócenia się całym sercem ku Bogu dla Łukasza.
O łaskę i dar zawarcia sakramentu małżeństwa i założenia rodziny opartej na Bogu.
O odwagę i mądrość w podjęciu ważnej decyzji życiowej dla Małgorzaty, by była zgodna z wolą Bożą.
Jezu ufam Tobie. Małgorzata