Księga intencji

O POJEDNANIE W RODZINIE I ŁASKĘ NAWRÓCENIA

Za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli proszę o pojednanie i dar przebaczenia pomiędzy synem Maciejem a zięciem
Marcinem . Wypraszaj dla nich jedność i dar wzajemnego poszanowania. Niech łaska wiary i nawrócenia spocznie na nich.
Danuta