Księga intencji

O pomoc dla Piotra

Panie Jezu proszę żeby Piotr miał przyznaną rentę na komisji lekarskiej w ZUS, żeby Piotr był na rencie cały czas, żeby lekarz przyznał rentę Piotrowi, o pomoc finansową dla Piotra.