Księga intencji

O pomyślny przebieg komisji lekarskiej w ZUS dla Piotra

Panie Boże, proszę, żeby Piotr w dniu 22 marca miał przyznaną rentę z ZUS na komisji lekarskiej w ZUS, żeby lekarz przyznał rentę z ZUS.