Księga intencji

O przyznanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności dla Piotra

Święty Andrzeju, proszę, żeby Piotr w dniu komisji lekarskiej w dniu 23marca miał przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności na komisji lekarskiej w Powiatowym zespole orzekania o niepełnosprawności.