Księga intencji

O uwolnienie od relacji

Proszę o uwolnienie mojego męża Radosława z relacji, które go odsuwają od Boga i rodziny