Księga intencji

O zdrowie dla Marka

Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Marka, o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
Katarzyna