Księga intencji

O zdrowie i długie lata życia dla moich rodziców

O zdrowie i długie lata życia dla moich rodziców, Kazimierza i Teresy Buinickich, o potrzebne łaski.
O dar dobrej pracy z godnym wynagrodzeniem.
O znalezienie dobrej dziewczyny, żony, o uwolnienie od grzechów nieczystości.
Za Olega Buinickiego, o potrzebne laski.
Za wszystkich znajomych duchownych i świeckich.
Za moich kolegów w starej i dzisiejszej pracy, w szczególności za Oksanę Pozniak.
O zakończenie wojny na Ukrainie i na całym świecie.