Księga intencji

O zdrowie i łaski

Panie, błagam z św. Andrzejem Bobola o wszelkie łaski, jeśli zgodne z wolą Boże dla moich synów MAKSYMILIANA oraz Rafała oraz ich rodzin – o nawracanie się, miłość w rodzinie, modlitwę, pomaganie sobie oraz powodzenie w pracy oraz w szkołach w których uczą się wnuczęta. Boże bądź dla nich/ dla nas miłosierny. Błagam, ufam, że moja prośba z pośrednictwem św. Andrzeja Boboli będzie skuteczna.