Księga intencji

Podziękowanie i prośba o modlitwę

Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o Boże Miłosierdzie dla Michała i rodziny oraz osób bliskich.