Księga intencji

Podziękowanie i prosba

Dziękuję za pomyślny przebieg operacji. Proszę o łaskę pełnego zdrowia.