Księga intencji

Podziękowanie za otrzymane łaski

Z wdzięcznością za otrzymane łaski za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, wysłuchane w dniu 16 maja.
Pewność wstawiennictwa świętego Andrzeja wynika z tego, że dobrą wiadomość przyniósł człowiek o imieniu Andrzej.
Chwała Panu. Anna