Księga intencji

Podziękowanie za uzdrowienie

Dziękuję za łaskę uzdrowienia z uciążliwych dolegliwości kolana. Joanna