Księga intencji

Pojednanie w imię Prawdy

Szczęść Boże! Któż jak Bóg! Cóż jak Prawda ! Kto, jak nie Bobola! Ukraińcy, Białorusini, Rusini Polacy, Niemcy, Żydzi – módlmy się i prośmy św. Andrzeja o wstawiennictwo o pojednanie, o dialog w prawdzie. On naprawdę może pomóc. To Jego czas, Jego ziemia, jego zwycięstwo…